Cena
7 260 Kč


Kód produktu
SIM1

ks

Kurz zaměřený výhradně na simulaci, se specifickým zaměřením na mulaže, nabízí pohlcující výcvikový zážitek, který se soustředí na realistické zdravotnické simulace. Tento kurz je navržen tak, aby zlepšil dovednosti účastníků při reakci na širokou škálu scénářů pomocí pokročilých technik moulage, cvičení s hraním rolí a vysoce věrných simulací. Více

Během kurzu se účastníci seznámí s uměním ošetření realistických zranění a řešením zdravotních potíží pomocí technik moulage.

Kurz SIMS  klade velký důraz na hraní rolí. Účastníci budou mít příležitost vystupovat v simulovaných scénářích v roli pacientů i zdravotnického personálu, což jim umožní získat komplexní porozumění různým perspektivám a zlepšit své komunikační a rozhodovací dovednosti ve vysoce stresových situacích.

Kurz navíc zahrnuje simulace s vysokou přesností, které kopírují reálné lékařské prostředí a výzvy. Účastníci budou pracovat s nejmodernějšími simulátory, včetně interaktivních figurín a počítačových simulací, a simulovat složité lékařské případy. Tyto simulace poskytují účastníkům realistickou platformu pro nácvik kritického myšlení, týmové práce a dovedností řešení problémů v kontrolovaném a bezpečném prostředí.

Po absolvování kurzu zaměřeného pouze na simulaci obdrží účastníci specializované osvědčení, které potvrzuje jejich účast na tomto školení založeném na simulaci. Toto osvědčení může sloužit jako cenný přínos při kariérním postupu v oborech, které upřednostňují realistický výcvik a připravenost na mimořádné události.

Souhrnně lze říci, že kurz SIMS je poutavý školicí program, který se zaměřuje na mulaže a poskytuje účastníkům dovednosti a znalosti pro vytváření a zapojení do realistických zdravotnických simulací. Prostřednictvím cvičení s hraním rolí a vysoce věrných simulací účastníci rozvinou základní schopnosti v oblasti reakce na mimořádné události a zdravotnického výcviku.

Pro koho je určen:

Kurz SIMS je přínosný zejména pro odborníky pracující v oborech, jako je urgentní medicína, vojenská zdravotní péče, reakce na katastrofy a další riziková prostředí. Vybavuje účastníky odbornými znalostmi pro vytváření a účast v realistických simulacích, čímž zvyšuje jejich připravenost na zvládání široké škály mimořádných zdravotnických situací.

Doba trvání

1 hod učebna +  8 hod modelové situace 

Jazyk ČeskyEnglishDeutsch
Délka kurzu v hodinách 24