Ve spolupráci s naším partnerem využíváme výcvikové centrum MTC119. Nachází se v Nové Vsi nad Lužnicí a je moderním zařízením, které nabízí širokou škálu možností pro trénink v oblasti záchranných operací a nouzové medicíny.

Jedním z hlavních prvků tohoto centra je simulace prodloužené péče a klinického prostoru. Tato simulace poskytuje realistické prostředí pro trénink zdravotnického personálu v péči o pacienty v delším časovém horizontu. Účastníci kurzu se seznámí s různými situacemi a scénáři, které se vyskytují v klinickém prostředí, a získají cenné zkušenosti v oblasti poskytování rozšířené péče.

Dalším významným prvkem tohoto zařízení je simulátor lanové techniky. Účastníci kurzu se naučí správné techniky, postupy a bezpečnostní protokoly při zpracování lanových systémů při záchranných operacích ve výškách. Tento simulátor umožňuje praktický trénink a zdokonalení dovedností nezbytných pro úspěšné provádění záchranných operací ve výškách. Nedílnou součástí je možnost nácviku slaňování metodou FASTROPE.

Kromě toho je v blízkosti centra umístěna reálná střelnice, která poskytuje další možnosti pro trénink a rozvoj dovedností v oblasti záchranných operací. Účastníci kurzu mají možnost praktického cvičení se skutečnými zbraněmi a získání zkušeností v řízení situací, které vyžadují bezpečnost a efektivitu.

MTC119, které nám poskytuje naše partner, je ideálním místem pro získání praktických dovedností a zkušeností v oblasti záchranných operací a nouzové medicíny. Přijďte k nám a využijte špičkového zařízení, které vám poskytne všechny potřebné prostředky pro vaše profesní rozvoj a úspěch v této náročné oblasti.