Přihlášení probíhá za vužití webových stránek poskytovatele a to volbou přislušné varianty kurzu (jazyková verze a konkrétní termín). Přehled vypsaných termínů nalzenete v kalendáři.

Přihlášení na kurz nebo vzdělávací akci pro individuální zájemce je možné nejpozději 5 (pět) dní před plánovaným termínem akce.  Po tomto termínu je možné pouze po telefonické nebo písemné dohodě s koordinátorem kurzů poskytovatele. Přihlášky individuálních zájemců jsou evidovány a zařazovány v došlém pořadí až do naplnění kapacity kurzu nebo vzdělávací akce.  V případě přihlášení po naplnění kapacity konkrétní vzdělávací akce bude objednavatel o této skutečnosti neprodleně informován na webových stránkcáh (změna dostupnosto produktu "Na Dotaz") a koordinátorem kurzů poskytovatele a bude mu nabídnut statut náhradníka pro kurz ve zvoleném termínu, nebo mu bude nabídnut jiný termín vzdělávací akce, příp. další možné alternativy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu, lektora a místa konání vzdělávací akce, event. zrušení vzdělávací akce z provozních a organizačních důvodů. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo zrušení vzdělávací akce z důvodu nenaplnění minimální kapacity účastníků. Případné změny či zrušení akce budou objednavateli oznámeny bez zbytečného odkladu koordinátorem kurzů poskytovatele písemně elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, příp. telefonicky. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout objednávku objednavatele.

Ceny kurzů, vzdělávacích akcí a dalších služeb jsou kalkulovány a účtovány na základě cenové nabídky poskytovatele, kterou poskytovatel předložil objednavateli před uskutečněním objednávky cestou webového rozhraní stránek www.paramed.eu. Cenová kalkulace, nebo cenová nabídka v prodejním formuláři je pro objednatele konečná. Nejsou účtovány žádné další poplatky za dodání služeb, nebo zaslání dárkového poukazu.

Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není výslovně uvedeno, že cena je včetně DPH. V prodejních formulářích jsou ceny uvedeny vždy včetně DPH.

Úhradu kurzů, vzdělávacích akcí a dalších služeb poskytovatele je možné provést bankovním převodem nebo platbou kartou. Forma a termín úhrady je vždy předem dohodnuta a specifikována v objednávce. Potvrzením objednávky objednavatel vyjadřuje svůj souhlas s dohodnutou cenou a způsobem úhrady.

V případě, že objednávka nebude řádně uhrazena, bude objednávka zrušena a kurz nebude realizován, příp. objednavateli nebude umožněna účast na vzdělávací akci