Vítejte v našem terénním výcvikovém zařízení FARMA, které se nachází v Mstěticích. Toto zařízení je ideální pro provádění cvičení v různých prostředích a nabízí širokou škálu možností pro trénink v oblasti záchranných a nouzových medicínských operací.

Jedním z hlavních přínosů zařízení FARMA je jeho rozmanité prostředí, které umožňuje realistické simulace různých scénářů. Naše cvičební oblast zahrnuje také speciální CQB (Close Quarters Battle) zónu, která je ideální pro trénink v prostředích s omezeným prostorem, jako jsou budovy, vozidla nebo podzemní objekty.

Dalším významným prvkem našeho zařízení je vybavení pro trénink lanového záchrany. Účastníci kurzu se budou učit různé techniky a postupy pro záchranné operace ve výškách a obtížně přístupných místech. To jim poskytne cenné dovednosti pro řešení různých scénářů, které mohou čelit při záchranných misích.

Dále máme k dispozici také prostor pro simulaci pátrání a záchrany při živelných katastrofách. Tento prostor umožňuje praktický trénink v různých scénářích, které se týkají řešení situací v extrémních podmínkách, jako jsou zemětřesení, povodně nebo hurikány. Účastníci kurzu se naučí efektivně spolupracovat v týmu a poskytovat zdravotní péči v nepříznivých podmínkách.

Všechna naše zařízení jsou vybavena moderním vybavením a simulátory, které umožňují realistické cvičení a připravují účastníky na skutečné situace, se kterými se mohou setkat ve své profesní praxi. Naši instruktoři jsou zkušení odborníci v oblasti záchranných operací a nouzové medicíny a poskytnou vám veškeré potřebné vedení a know-how.

Místo je snadno dostupné díky své výhodné dopravní dostupnosti. Nachází se v blízkosti hlavních dopravních tahů a je dobře propojeno s okolními oblastmi. Díky své poloze je snadné se sem dostat jak autem, tak i veřejnou dopravou. To usnadňuje přístup k našemu terénnímu výcvikovému zařízení a umožňuje pohodlnou a efektivní cestu pro naše klienty a účastníky kurzů.

FARMA je ideálním místem pro získání praktických dovedností a zkušeností v oblasti záchranných a nouzových medicínských operací. Přijďte k nám a objevte výhody našeho terénního výcvikového zařízení v Mstěticích. Naše simulace reálných situací vám pomohou zdokonalit vaše schopnosti a připravit vás na náročné výzvy, které můžete čelit v praxi.